Disclaimer

De Crotec community is een forum voor en door gebruikers.

Crotec volgt de community en biedt hieraan een actieve bijdrage. Het wordt aanbevolen om bij vragen of problemen de community te raadplegen alvorens de helpdesk van Crotec te benaderen. Een vraag aan de community is geen helpdesk call en wordt ook niet als zodanig geregistreerd.

De vragen en oplossingen in deze community kunnen zowel inhoudelijke als technisch van aard zijn.
Technische antwoorden zijn vaak toegespitst op een specifieke situatie. Ze vergen specifieke kennis en een breder inzicht om goed te kunnen worden geïnterpreteerd en vertaald naar de eigen situatie. Het toepassen van een geboden oplossing gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Crotec is daarbij geen partij en biedt hiervoor ook geen ondersteuning via haar helpdesk en aanvaardt voor eventuele gevolgen geen aansprakelijkheid.