Hoe kom ik aan de CSR-code voor aanvraag/verlengen PKIoverheid-Servercertificaat?

Vragen & AntwoordenCategorie: 2017Hoe kom ik aan de CSR-code voor aanvraag/verlengen PKIoverheid-Servercertificaat?
Albert Janssen Staf gevraagd, 1 jaar geleden

Hoe kom ik aan de CSR-code voor aanvraag/verlengen PKIoverheid-Servercertificaat?

1 Antwoorden
Albert Janssen Staf beantwoord, 1 jaar geleden

Met het PKIoverheid Servercertificaat voor waarmerk.[gemeentenaam].nl worden de ruimtelijke plannen gewaarmerkt in RoTotaal. Het is feitelijk een waarmerkservice, want de certificaten staan bij KPN-lokale overheid op de server. Het gaat om de service nWro-signing (https://kpnlokaleoverheid.nl/dienst/nwro-signing/). Het is belangrijk om deze tijdig te verlengen, anders kan de gemeente na de verloopdatum van het certificaat geen plannen meer beschikbaarstellen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Plannen worden dan ook niet door het Kadaster handmatig ingelezen (bijvoorbeeld via een spoedaanvraag), want er is immers geen geldig certificaat aanwezig, dat de herkomst van de plannen bevestigd.

Certificaten werden voorheen voor drie jaar uitgegeven. Daarna dienen ze verlengd te worden voor een nieuwe periode (is nu twee jaar). Ongeveer 2 à 3 maanden voor de vervaldatum wordt het traject van de verlenging eigenhandig door KPN Lokale Overheid opgestart door het versturen van een email naar de pki-overheid contactpersoon van de gemeente. Er wordt tussendoor alleen gevraagd om een handtekening van de pki-overheid contactpersoon op de certificaataanvraag en het verzoek deze dan te retourneren naar KPN Lokale Overheid voor de uitgifte. Indien de pki-overheid contactpersoon van de gemeente niet tijdig reageert, dan worden er door de KPN Lokale overheid nog maximaal twee herinnerings email verstuurd.

Een gemeente, waarvan de RoTotaal software bij Crotec is gehost, hoeft naar aanleiding van het verlopen van het PKI-certificaat verder géén actie te ondernemen. Het betreft een certificaat, dat bij KPN Lokale Overheid is gehost in een HSM (Hardware Security Module) t.b.v. de nWro-signing voor het publiceren van ruimtelijke plannen. Daar moet KPN Lokale Overheid de CSR voor genereren. Zij start als de certificaatbeheerder voor de gemeente ook de aanvraag op en stuurt de contactpersoon dan de kant-en-klare certificaataanvraag toe, die hij/zij moet ondertekenen en insturen.

Daarna ontvangt KPN Lokale Overheid zelf als certificaatbeheerder het certificaat. De contactpersonen van de gemeente ontvangen een cc: ter informatie. KPN Lokale Overheid laat het certificaat in de HSM installeren en koppelt het aan het nWro-signing account van de gemeente. Zodra dit gebeurd is wordt dit bevestigd aan de gemeente. Vanaf dat moment kan de gemeente vanuit RoTotaal met het nieuwe certificaat de nieuwe ruimtelijke plannen waarmerken. Momenteel (mei 2018) is KPN lokale overheid nog de enige aanbieder van nWro-signing.

Na ontvangst van de bevestigingsmail van KPN Lokale Overheid is het zaak om het nieuwe certificaat in het Manifest te krijgen. Dit kan als volgt: Ga naar het Manifest en pas bij een willekeurig plan de dossierstatus aan en sla deze wijziging op. Vervolgens zet je deze dossierstatus weer terug op de oorspronkelijke dossierstatus.

Er behoeft in RoTotaal verder niets aangepast te worden. Het betreft puur een administratieve handeling; er behoeft niets geïnstalleerd te worden. Alleen indien de ‘User’ en ‘wachtwoord’ van het nieuwe certificaat gewijzigd zijn, dan moet dat wel aangepast worden in RoTotaalAdmin, maar dit komt zelden voor. Met reeds beschikbaargestelde plannen gebeurt niets. Deze hoeven niet opnieuw gewaarmerkt te worden.

Samengevat: Wanneer een certificaat gaat verlopen, dat bij KPN Lokale Overheid draait voor het waarmerken van de ruimtelijke plannen, dan hoeft de gemeente géén actie te ondernemen; KPN Lokale Overheid is dan in de lead.

Het is raadzaam om te controleren welke medewerker van de gemeente bij KPN lokale Overheid als contactpersoon geregistreerd staat. Deze contactpersoon ontvangt immers van de KPN Lokale overheid circa 2 à 3 maanden voor het verstrijken van de vervaldatum van het waarmerk certificaat de kant-en-klare certificaataanvraag. Gebeurt het ondertekenen en retourneren niet of niet tijdig dan verloopt het certificaat en kunnen er geen plannen meer beschikbaar worden gesteld op Ruimtelijkeplannen. Indien dat het geval is, dient u contact op te nemen met KPN Lokale Overheid.